Krajevna skupnost Podbočje

www.podbocje.si

Obvestilo za krajane -javne objave

OBVESTILO O SPOMLADANSKI

ČISTILNI AKCIJI 2019 V KS PODBOČJE

Spoštovani !

Krajevna skupnost Podbočje bo tudi letos v sodelovanju z Občino Krško in lokalnimi društvi ter OŠ Podbočje organizirala spomladansko čiščenje okolja.

Čistilna akcija bo potekala v soboto, 6. aprila 2019, s pričetkom ob 8. uri.

Vreče za smeti bodo zagotovljene, sodelujoče naprošamo le, da poskrbijo, da bodo imeli s sabo zaščitne rokavice.

Čistilna akcija je namenjena odstranjevanju odpadkov, ki se nahajajo v naravi in bivalnem okolju. Ni namenjena čiščenju bivališč (podstrešja, kleti, dvorišča,…). V ta namen imate občani pravico, da enkrat letno odpadke oddate družbi Kostak d.d., in sicer na podlagi naročila zabojnika pri omenjeni družbi, kar je vključeno v ceno smetarine.

ZBIRNA MESTA, kjer bodo postavljeni kontejnerji:

Ø  Podbočje –pri pokopališču

Ø  Veliko Mraševo – pri igrišču

Ø  Kalce-Naklo, Malo Mraševo, Brod – parkirišče na Križaju

Ø  Šutna – pri igrišču

Učenci OŠ bodo skupaj z učitelji pobirali smeti po vaških poteh, in sicer v petek, 5. 4. 2019, po pouku. Pozivamo vas tudi, da v kolikor imate doma višek starega papirja, le tega oddate v zabojnik za OŠ Podbočje.

Vljudno vas vabimo, da se nam na čistilni akciji pridružite in tako prispevate k čistemu okolju in urejenemu videzu naše krajevne skupnosti.

Janez Barbič, l.r.

Predsednik sveta KS Podobčje

 

 

 

PRIPRAVA KRAJEVNEGA GLASILA

»KRŽEVSKI ZVON«

Spoštovani !

Obveščamo vas, da smo pričeli s pripravo krajevnega glasila Krževski zvon za leto 2019. Ker se praznik Krajevne skupnosti Podbočje vztrajno približuje smo že pričeli tudi z ostalimi aktivnostmi za njegovo realizacijo.

Skladno z navedenim vas obveščamo, da smo pričeli z zbiranjem prispevkov za krajevno glasilo »Krževski zvon«.

Prispevke za glasilo lahko oddajo vsi zainteresirani posamezniki, društva, podjetja in ostale organizacije v krajevni skupnosti.

Prispevki za Krževski zvon se zbirajo v tajništvu Krajevne skupnosti Podbočje. Vse, ki bi želeli objaviti svoj prispevek v krajevnem glasilu pozivamo, da nam pripravljene članke v .doc formatu in slikovno gradivo primerne resolucije dostavijo najkasneje do 4. 5. 2019.

 

Gradivo se pošlje po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

 

 

ZBIRANJE PREDLOGOV PREJEMNIKOV PRIZNANJ KRAJEVNE SKUPNOSTI PODBOČJE

Spoštovani !

Objavljamo javni poziv za oddajo predlogov za prejemnike priznanj Krajevne skupnosti Podbočje za leto 2019.

 

Krajevna skupnost Podbočje podeljuje priznanja zaslužnim občanom, posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, skupinam in drugim organizacijam za dosežke, ki imajo velik pomen za razvoj in ugled krajevne skupnosti na gospodarskem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem in drugih področjih; za izjemna požrtvovalna in humana dejanja ali splošno koristno delovanje v krajevni skupnosti in izven nje.

Predlog za priznanje lahko podajo občani, svet krajevne skupnosti, podjetja, društva, zavodi, politične stranke, posamezniki in druge organizacije in skupnosti.

O podelitvi priznanj Krajevne skupnosti odloča Svet krajevne skupnosti, s sklepom. Priznanja se podelijo na osrednji prireditvi ob krajevnem prazniku, ki bo 22. 6. 2019.

 

Oddajo se lahko predlogi za sledeča priznanja: Znak KS, Priznanje KS in Častni krajan.

 

Prejemnika priznanja Mladi up izbere neposredno Osnovna šola Podbočje.

 

Predlogi morajo biti poslani v elektronski obliki na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Predlog za krajevno priznanje mora vsebovati:

 

-       Naziv in naslov predlagatelja ter kontaktno telefonsko številko

-       Vrsto predlaganega priznanja (Znak, priznanje KS ali častni krajan)

-       Podatke o predlaganem prejemniku priznanja (naziv, naslov, kontakt)

-       Obrazložitev k predlogu (vsaj 250 besed)

-       Podpisano soglasje prejemnika, da podatke lahko objavimo v krajevnem glasilu*

 

ROK ZA ODDAJO PREDLOGOV: 4. 5. 2019

 

Obrazec:

094-3-2019-_Predlog_za_podelitev_priznanja_KS_Podbočje_za_leto_2019.doc

 

POZIV ZA PRIJAVO OTROK ROJENIH

V LETU 2018 ZA PODELITEV

SREBRNIKA KS PODBOČJE

Spoštovani !

Kot vsako leto, ima Krajevna skupnost Podbočje tudi v letošnjem letu, ob prazniku KS Podbočje namen podeliti spominske srebrnike otrokom, ki so se rodili v letu 2018.

Glede na to, da podatkov o rojstvih, zaradi Zakona o varstvu osebnih podatkov ne moremo pridobiti, vas javno pozivamo, da starši svoje otroke skladno s tem pozivom prijavite za podelitev srebrnika.

Do srebrnika so upravičeni otroci, ki so prijavljeni na območju Krajevne skupnosti Podbočje oz. so bili v krajevni skupnosti prijavljeni ob rojstvu.

Podatki, ki jih sporočite so naslednji:

 

-       Ime in priimek otroka

-       Naslov

-       Datum rojstva

-       Podpisano soglasje staršev, da podatke lahko objavimo v krajevnem glasilu*

Podatke nam sporočite po navadni pošti na naslov: KS Podbočje, Podbočje 70, 8312 Podbočje

ROK za PRIJAVO je: 30. april 2019

*Vaše podatke bomo uporabili samo za zgoraj določena namena. S pridobljenimi osebnimi podatki bomo ravnali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oz. v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

 

Prijavo oddajte na priloženem obrazcu!!!!! Brez podpisanega in priloženega obrazca prijave ne bomo upoštevali

Obrazec:

Soglasje_za_podelitev_srebrnikov.docx

 

Bočje, Bočje

Na robu sanjave ravnine
je Podbočje, naša vas,
kjer se svetla Krka vije,
Bočje mu je za okras.
Sred Podbočja lipa sanja,
stara skoraj dvesto let,
na gostilno se naslanja,
na vso vas otresa cvet.

Podgorjanska vinska cesta
Vije v Gadovo se peč.
cvičkovi deželi zvesta
vsem prijateljem je všeč.
In najbolj znano križišče
že od nekdaj Šutna je,
vsakomur, ki cviček išče,
kaže pot v vinograde.

Ko na Bočje se podamo,
tam je cvička pravega,
srčno ga ponudit znamo,
iz majolke piti ga.
Kdor je v naši fari rojen,
ta je pravi veseljak,
sred vinogradov in cvička
človek mora biti tak.

REFREN:
Podbočje, Podbočje,
moj ljubljeni dom,
če kdaj bom odšel,
vedno vrnil se bom.
Le kdo bi Podbočje
pozabil lahko,
Sušico in ljubke
mostičke nad njo?